Mötesplats Hedvig pågår med fasta aktiviteter varannan måndag ojämn vecka kl 14:00-16:00. Det är ett projekt med mål att bryta ensamhet. Medel har erhållits från Socialstyrelsen. I projektet kommer även att ingå aktiviteter för ungdomar och kvinnor på inplanerade tider. Läs mer på https://hedvigslundskyrkan.se/motesplatshedvig/

Vid frågor ta kontakt med Hedvigslundskyrkan på tel 026-62 92 85 eller epost: info@hedvigslundskyrkan.se