Härbärget

Till alla Gävlebor!
Vi är så tacksamma för det förtroende ni visat oss under tiden vi hållit härbärget En Säng öppet. Det startade med en resa till vår vänförsamling i staden Shkôder, Albanien. Där görs det stora insatser med mycket små medel för att lindra den stora fattigdomen.
När vi kommit hem uppfattade vi tydligt Guds kärlek för de som har det riktigt tufft här hemma i Gävle. Vi kunde använda en riktad gåva från ett dödsbo för att starta En säng. I februari 2019 öppnade härbärget och har sedan dess kunnat erbjuda de hemlösa en trygg natt. Nu tror vi att andra kommer att driva ett Härbärge och vi är glada att det finns hopp för de allra mest utsatta i vår stad.
Stort, stort tack alla som stöttat oss under dessa år. Gud välsigne er alla!
//Hedvigslundskyrkan 2022-10-20