Som en del att skapa en djupare gemenskap i församlingen och tätare dialog mellan församlingsledning/styrelse, våra råd och ledningsgrupper så genomför vi under 2023 en del förändringar. Tanken är att detta är en återkommande modell som upprepas år efter år.

  • Församlingsledning och styrelse träffas sedan i höstas ca två timmar tillsammans gör gemsamma frågor för att sedan dela upp sig i sina grupper
  • 4 församlingsdagar introduceras där upplägget är i mångt o mycket är detsamma med Gudstjänst, gemensam lunch och avslutning med församlingsmöte.
  • 10 ledarkvällar över året som inleds med en gemensam öppen samling på ca 45 minuter för att sedan dela upp sig i råd/ledargrupper.

Församlingsdagar 11:00 -16:00

2023-01-29, 2023-03-26 (årsmöte), 2023-05-26 (pingstdagen), 2023-09-17

Ledarträffar 18:00

2023-01-17, 2023-02-14, 2023-03-14, 2023-04-18 (ändrat från 11/4), 2023-05-16, 2023-06-13, 2023-08-29, 2023-10-17, 2023-11-14, 2023-12-12