Varför vi ger

Vi tror att allt vi är och allt vi har egentligen tillhör Gud. Därför ser vi oss som förvaltare av Guds tillgångar. Allt vi äger har vi bara lånat för en tid och allt vi har ska vi ge vidare så att det ärar Gud!

I Bibeln kan vi se att tiondegivande är en tydlig princip för materiella tillgångar. Man ger 10 % av sina ekonomiska tillgångar till Guds verk som en bekännelse av att allt egentligen är hans. I Gamla Testamentet är detta en regel för Guds folk. Men i Nya Testamentet betonas inte tiondet som en regel. Där handlar det mer om glädjen att få vara med och ge till Guds verk.

Det är vårt erbjudandande till dig att få vara med och dela den glädje man känner i att ge.

Hur du kan ge

Vi uppmuntrar till regelbundet givande, det gör det lättare för oss att planera våra satsningar. Vi har flera olika konton för specifika ändamål, även med Swish kan du märka hur du vill att dina pengar skall användas.

Banköverföring:

Ett enkelt sätt är att göra en stående överföring direkt från din internetbank till församlingens konto i Handelsbanken
Församlingskassan: 6401 576 798 568
Kyrkfonden: 6401 393 109 798
Missionskassan: 6401 273 163 612

Swish:

Församlingen: 1234 711 305 – Märk ändamål.
Härbärget ”En Säng”: 1233 043 890

Bankgiro:

Församlingskassa: 491-0238
Missionskassa/Löften i tro/Blomsterfond: 495-8583
Flickhem i Udupi: 5909-9556
Kyrkfonden: 418-3182

Kyrkoavgiften

Du vet väll om att du kan ge din kyrkoavgift till Pingst?

Den utgör en procent av din beskattningsbara inkomst och av den andel som fördelas tillfaller 70 procent Hedvigslundskyrkan och resterande 30 procent går till gemensamma satsningar inom Pingst.

På Pingsts hemsida kan du göra ditt medgivande snabbt och enkelt via Bank-id.
Eller ladda hem en fysisk blankett som du sedan skickar in.

Läs Mer