Om oss

Hedvigslundskyrkan, eller Gävle Pingstförsamling som vi också heter, är en församling som tillhör Pingst FFS. Församlingen har ca 600 medlemmar och har funnits i Gävle sedan 1921.

Sedan 2013 finns vi i bostadsområdet Hedvigslund. Vår byggnad inhyser förutom församlingen också en förskola, ett café och en idrottshall.

Välkommen in på ett besök!

Vår Tro

Vi tror att varje människa är älskad av Gud och har ett behov av kontakt med honom.

Vi tror att det viktigaste är att älska Gud och sin medmänniska som sig själv.

Vi tror att Bibeln är Guds ord. Den berättar vilka vi är, vem Gud är, hur vi ska leva och vad som är meningen med livet.

Vi tror att vägen till Gud går genom Jesus Kristus. Genom tro på Jesus Kristus kommer vi till Gud och blir hans barn.

Vi tror att genom dopet i vatten bekräftar vi vår tro på Jesus Kristus.

Vi tror att Gud har gett oss en hjälpare och medvandrare, som kallas för den helige Ande. Han hjälper oss att leva i kärlek till varandra och ger oss gudomliga gåvor.

Vår församlingsordning antogs av årsmötet våren 2015. Den sammanfattar hur vi i Hedvigslundskyrkan ser på exempelvis dop, äktenskap, medlemskap, verksamhet, etc. Det ger en bild av hur vi är som församling, helt enkelt.

Du kan läsa den här

Vår Vision

Att ge alla gävlebor en rimlig chans att lära känna Jesus.

Att vara en växande församling både i antal och i lärjungaskap.

Jesus Kristus är vår förebild. Vi strävar efter att vara som honom. Vi bekänner Jesus Kristus som vår frälsare och livsguide. Kort och gott säger vi: Som Jesus.

Församlingens uppgift är att älska och ära Gud, att bedriva evangelisation och mission i enlighet med Bibelns lära, att anordna gudstjänster och att främja medlemmarnas andliga tillväxt och mognad.

Våra Pastorer

Roger och Marie Arnfjell
Roger och Marie ArnfjellVakanspastorer
SAMUEL NILSSON
SAMUEL NILSSONUngdomspastor

Älska Jesus

Uppmuntra varandra

Bygg för andra

Vår Historia

Vi är en del av pingströrelsen som brukar räkna sin begynnelse till Azusa Street i Los Angeles 1906. Den globala pingströrelsen beräknas ha över 500 miljoner anhängare och växer över världen.

Pingstförsamlingen i Gävle bildades i mars 1921. De första medlemmarna kom från den 2:a Baptistförsamlingen i Gävle, vilken de lämnat med en längtan efter att bilda en samfundsoberoende fri församling. Förutom att poängtera friheten har församlingen betonat möjligheten av att bli fylld med Guds Ande.

Under större delen av församlingens existens har den haft sin kyrkolokal på Brunnsgatan 64. 1963 byggdes det där en ny kyrkobyggnad som ersatte den gamla träkyrkan. Vid ca 40 år ålder krävde kyrkan en hel del renoveringar och beslutet togs att sälja byggnaden för att bygga en ny på annan plats. Efter många års planer och genom generösa donationer kunde den nya kyrkobyggnaden invigas 2013; Hedvigslundskyrkan. Visionen var att få betjäna staden och skapa mötesplatser för människor.

I november 2021 firade församlingen 100 år jubileum med bland annat fotoutställning, festmiddag och jubileumsgudstjänst.  Vi grävde en hel del i arkiven och sammanställde statistik över de 99 första åren som du kan läsa här.