Själavård/Samtalsstöd

Vi erbjuder dig: Någon som lyssnar, Samtal om livet, Stöd och hjälp. När banden brustit, förbön och andlig vägledning. Den som tar emot dig i samtal har tystnadsplikt. Samtalet stannar mellan dig, Gud och den som lyssnar.

Kontakta Oss

Besök

Besöksgruppen som består just nu av 10 frivilliga besöker medlemmar som inte orkar komma till kyrkan på grund av sjukdom eller ålder. Just nu finns det cirka 25 personer på besökslistan. Vill du bli med i besöksgruppen eller känner någon som skulle behöva få besök så kontakta Leif Berggren 070-3717281

Volontär

Hedvigslundskyrkans volontärer jobbar i och utanför vår församling och i samarbete med Volontär Gävle.

Att vara volontär betyder att man möter en medmänniska där hon är och ger hjälp för det behov som finns. Det kan vara att besöka någon på äldreboendet, gå ut med rullstolsburna på promenad, ordna andakter och sångstunder, vara handledare för unga volontärer, ordna sommarkafé mm

Vill Du bli veta mera eller bli volontär hör av dig till:

Gunilla Eriksson 070-377 32 74

Härbärge

Sedan 2019 driver Hedvigslundskyrkan ett härbärge som heter ”En Säng”. Syftet är att ge de hemlösa i Gävle en säng för natten, ett mål mat samt möjlighet till personliga samtal. Härbärget har både personal samt flertalet volontärer som gör det möjligt ha verksamheten öppen flera kvällar i veckan.

Du kan läsa mer om vad som händer på härbärget på Facebook