Själavård/Samtalsstöd

Vi erbjuder dig: Någon som lyssnar, Samtal om livet, Stöd och hjälp. När banden brustit, förbön och andlig vägledning. Den som tar emot dig i samtal har tystnadsplikt. Samtalet stannar mellan dig, Gud och den som lyssnar.

12 Steg – Stora Boken

Det här är en närbild av en liten del av den 5,2 meter höga David-statyn. Den räknas som världens mest perfekta skulptur och Michelangelo började skulptera David ur ett enda stort marmorblock år 1501. Legenden säger att när Michelangelo en gång fick frågan om hur han kunde skulptera en så perfekt staty ur ett icke-perfekt marmorblock så ska han ha svarat ”Det var inte svårt. David var därinne hela tiden. Jag behövde bara ta bort allt som inte var han.” Min erfarenhet är att Herren vill detsamma med dig och mig. Han vill ta bort det som inte är vad Han skapade oss att vara från första början. Han vill befria oss från det som livet, vi själva, samhället och annat har lärt oss att vi är så att vi kan leva alldeles nära Honom – fria från bruset av allt som stör så Hans röst blir tydlig för oss och lätt att urskilja. För mig har det ursprungliga 12-stegsprogrammet varit det absolut bästa verktyget för att göra just det. Sedan 1935 har 12-stegsprogrammet använts för att komma till rätta med beroenden av alla de slag men man har också använt principerna i 12-stegsprogrammet för att hjälpa anhöriga till människor med beroendeproblematik och också som en hjälp för att helt enkelt komma närmare Gud. Om du känner att det här skulle vara något för dig så hör gärna av dig till mig.

I kärlek och tjänst,

Pia Edström

Besök

Besöksgruppen som består just nu av 10 frivilliga besöker medlemmar som inte orkar komma till kyrkan på grund av sjukdom eller ålder. Just nu finns det cirka 25 personer på besökslistan. Vill du bli med i besöksgruppen eller känner någon som skulle behöva få besök så kontakta Leif Berggren 070-3717281

Volontär

Hedvigslundskyrkans volontärer jobbar i och utanför vår församling och i samarbete med Volontär Gävle.

Att vara volontär betyder att man möter en medmänniska där hon är och ger hjälp för det behov som finns. Det kan vara att besöka någon på äldreboendet, gå ut med rullstolsburna på promenad, ordna andakter och sångstunder, vara handledare för unga volontärer, ordna sommarkafé mm

Vill Du bli veta mera eller bli volontär hör av dig till:

Gunilla Eriksson 070-377 32 74