Hedvigslundskyrkans missionsstrategi grundas i missionsbefallningen som vi läser om i Matt 28:18-20 och Apost. 1:8 och har sin utgångspunkt i vår vision att alla folkslag, kulturer, generationer och samhällsgrupper måste få en rimlig chans att tacka ja till Jesus Kristus, Guds Son.

Vi vill ställa oss till Guds förfogande för att under den Helige Andes kraft och ledning sprida Guds rike i Gävleborg, Sverige och tills jordens ände. Genom bön, personlig engagemang och ekonomisk stöd vill vi vara en del av Guds globala församling som når nya människor och nya områden med de glada nyheterna om Jesus Kristus.

Det är vår glädje och vårt ansvar att, i denna tid av oro och andlig mörker, engagera oss i missionsarbete som, på olika sätt och i olika delar av världen, förmedlar Guds kärlek.

Vårt missionsarbete riktas till att:

1. Nå de onådda

Stöd till missionärer och organisationer som arbetar för att nå onådda folkslag som inte hört evangeliet ännu eller saknar en själv växande församling.

2. Rusta de nådda

Insatser för att rusta Guds församling i världen. Stöd till nationella ledare och bibelskolor som utbildar nya ledare.

3. Stödja de behövande

Insatser med social karaktär: utbildningshöjande, hälsofrämjande och som förbättrar levnadsstandarden.

4. Inspirera de kallade

Korta insatser i syfte att inspirera och utmana våra medlemmar till mission samt skaffa missionserfarenhet.