1. Nå de onådda

Stöd till missionärer och organisationer som arbetar för att nå onådda folkslag som inte hört evangeliet ännu eller saknar en själv växande församling.

MELLANÖSTERN

Vi är ett team beståendes av två familjer som har arbetat i Mellanöstern de senaste sju åren. Vi har byggt goda relationer med beduinfamiljer under flera år och hela teamet talar arabiska vilket är det lokala språket. Teamet har ett gott rykte bland beduinerna och är respekterade i det lokala samhället.

Målet med vår tjänst är att se onådda beduiner höra evangeliet, bli Jesu lärjungar och se Guds församling växa fram på ett kontextuellt sätt hos denna vackra folkgrupp. Då vi också har en stark längtan att arbeta holistiskt, har vi under de senaste åren hjälpt fattiga beduinfamiljer på olika sätt. Ett exempel på detta är när vi gett grundläggande förnödenheter som ris, olja, socker och mjöl. Vi har även betalat för operationer och medicin. Under 2019-2020 har vi haft ett tandvårdsprojekt då vi hjälpt 27 st kvinnor och barn som haft stora problem med sina tänder. Projektet har även gett kunskap till beduinfamiljer gällande god tandhälsa. Under sommarmånaderna när temperaturen når 50oC har vi hjälpt fattiga att köpa fläktar till deras hem och också hjälpt till med service av A/Cs och vattenberedare. Utöver detta har vi gett kläder till kvinnor och barn under den muslimska högtiden Eid samt stöttat barns skolgång ekonomiskt.

Som team bor vi mitt ibland folket och möter dem dagligen på ett väldigt naturligt sätt. Många beduiner räknar oss som en del av familjen. Eftersom beduiner
i stor utsträckning har en berättarkultur lyssnar vi oftast på bibeln tillsammans i deras hem. DBS (Discovery Bible Study) har varit ett bra sätt att göra detta tillsammans. Även bergspredikans undervisning hjälper oss att samtala om Guds rike, Jesu lära och hur vi skall leva tillsammans. Det är fantastiskt att se hur Gud uppenbarar sitt ord för dem som har öppna hjärtan.
Under det senaste året har vi sett hur Gud har gett visioner och drömmar som har lett människor närmare Jesus.

I det land som vi arbetar i är det förbjudet för en muslim att byta religion/livsåskådning och då det har hänt har det många gånger inneburit förföljelse. Alla medborgare har sin religion skrivet på deras ID kort. Det betyder oerhört mycket för oss att ni kopplar med oss i bön för både oss i teamet samt för det folk vi betjänar. Be gärna för Guds beskydd och att Hans ord och kraft leder till välsignelse och frälsning för beduiner.

Folkgruppen vi arbetar bland

Ordet beduin kommer från det arabiska ordet bedu som betyder ökenfolk. Uppskattningsvis, utgör de nomadiska beduinerna ca en tiondel av befolkningen i Mellanöstern.

De är kända för sin gästvänlighet och generositet. De är dock nästan helt ej exponerade för evangeliet och har därmed i århundranden varit utan någon som vittnat för dem om Kristus. De första som anslöt sig till islam var folk från de beduinstammar som levde runt Mecka. Islam är därför djupt rotad i den beduinska kulturen. I de få fall som beduiner har kommit i kontakt med evangeliet verkar det som att kvinnorna varit mer mottagliga än männen.

Många av beduinerna är analfabeter (särskilt många av kvinnorna), och deras dialekt är ganska annorlunda från dialekten som talas i landet. Beduiner börjar i allt större utsträckning byta ut sin nomadiska livsstil mot permanenta boenden på grund av ekonomiska, politiska och sociala omständigheter i regionen. Detta betyder dock inte att de ger upp sitt nomadiska tankesätt och sina kulturella traditioner som de starkt håller fast vid.

Många beduiner lever i extrem fattigdom. En del familjer lever på mindre än 30 kronor per dag. På grund av brist på arbetsmöjligheter finns det några grupper av beduiner som odlar marijuana och opium uppe i bergen. Detta har i sin tur lett till drogberoenden, särskilt bland män, där många dör som ett resultat av detta. Ofta är det kvinnor och barn som blir mest lidande när fattigdom och beroende leder till försummelse.

Fattigdom, polygami, det patriarkala samhället och brist på utbildning bidrar till en kultur där det är lätt för kvinnor att bli utnyttjade. Det finns dock många fall där män verkligen bryr sig om välbefinnandet och behoven hos sina familjer men de saknar de medel de behöver för att kunna göra detta på ett bra sätt.

Att ta hand om barnen är mammornas uppgift och många gånger är det kvinnorna som tar hand om hemmet själva. Beduinbarn springer ofta omkring utan skor och leker på gatorna. De flesta går i skolan men inte många av dem når en högre utbildning. Den utbildning som erbjuds beduiner är ofta dålig och de flesta barnen behöver extra lektioner efter skoltid om de skall kunna klara sina prov. Dessa extra lektioner har dock många familjer inte råd med.

Beduiner lever i en skam- och hederskultur. Kvinnorna är bärare av hedern för familjen och detta visar sig bl. a. i det sätt de klär sig och för sig offentligt. Beduiner har sina egna stamlagar, advokater och domare. Konflikter och tvister löses utan att involvera landets polis och rättsväsen så långt det är möjligt. Den som blir dömd skyldig till ett brott måste betala böter och om böterna inte betalas kan den skyldiga parten bli utesluten från stammen. I extrema fall kan blodspengar betalas från en stam till en annan för att inte konflikten skall eskalera.

Trots de många utmaningar beduinerna möter och det faktum att de ofta blir missförstådda eller feltolkade av sin omgivning, är de ett vackert folk som värdesätter sin frihet högt. Då de är ett folk med ett nomadiskt tankesätt älskar de att vara ute i öknen och bergen och tar gärna med sig andra för att dela deras upplevelser. Deras huvudsakliga inkomstkälla är boskapsskötsel, fiske, och turism. De har en fantastisk förmåga att anpassa sig till förändringar och en stor kunskap när det gäller den natur de omges av och detta ger stoff till deras rika berättelser.

Då vi tror att Gud älskar och värdesätter detta folk har vi som hopp i teamet att beduinerna i vårt samhälle skall veta att de är älskade och värdefulla, både fysiskt och andligt. Genom att visa dem att både vi och Gud värdesätter dem bygger vi relationer med ett hopp om att föra in evangeliet bland beduinerna.