4. Inspirera de kallade

Korta insatser i syfte att inspirera och utmana våra medlemmar till mission samt skaffa missionserfarenhet.

För att inspirera och ge en inblick i hur det är på missionsfältet finns möjligheter att söka stipendier för kortare insatser. Genom åren har ett flertal medlemmar använt sig av den möjligheten vilket har berikat deras liv och några har även tagit vidare steg inom missionen.