Välkommen till Ekumenisk bönevecka i Gävle under vecka 35: 28/8-2/9

Måndag 19:00 i Buregården

Tisdag 19:00 i Åsängekyrkan

Onsdag 19:00 i Korskyrkan

Torsdag 19:00 i Frälsningsarmén

Fredag 19:00 i Sion Björke

Lördag 19:00 i Hedvigslundskyrkan

Tisdag-Fredag kl 12:00 Bön o Soppa i Betlehemskyrkan