R.A. Torrey berättar i sin bok Effektiv bön om när han kom till Melbourne i början på 1900-talet: ”Vi fick också veta, att en kvinna i Melbourne hade läst en bok om bönen i vilken förekom ett uttryck ”bedja sig igenom”, som hade gjort stort intryck på henne. Hon hade ordnat med bönemöten över hela staden, innan vi kom. Faktum är att när vi anlände hölls sammanlagt ett tusen sjuhundra bönemöten i veckan i olika hem i staden Melbourne. Vi stannade där i fyra veckor. De första två veckorna hölls möten av ett flertal predikanter och evangelister i mellan fyrtio och femtio lokaler runt om i staden. Därutöver hade vi gemensamma möten i stadshuset dagligen klockan ett, två och tre. De sista två veckorna hölls alla möten i Exposition Hall, den stora utställningshallen. Skarorna som strömmade till var så stora, att polisen stod maktlös. Människorna trängde sig in i större antal än lokalen var avsedd att rymma. Trots detta var det massor av folk som inte kom in.

Under de fyra veckor dessa möten pågick var det 8.643 personer, som avgjorde sig för Gud och tog emot Jesus som sin Frälsare.”

Väckelse är inget luddigt, långt borta eller något som vi bara hoppas på. Väckelse kommer som ett resultat av att Guds folk enträget och uthålligt ber honom om att det ska ske. Det visar väckelsens historia från alla tidsepoker.